Logo

ul. Sportowa 7 lok. 111, 05-600 Grójec
tel.kom.: 501 869 567, tel.: 48 664 00 80

 
Logo

Zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i na etapie postępowania sądowego, sąd (w postępowaniu przygotowawczym sąd na wniosek prokuratora) mogą stosować środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Tymczasowe aresztowanie poprzedza ZATRZYMANIE, które nie może trwać dłużej niż 48 godzin do czasu przekazania zatrzymanego do dyspozycji sądu. W ciągu kolejnych 24 godzin sąd musi rozpoznać wniosek prokuratora. Tymczasowe aresztowanie, ze względu na swój izolacyjny charakter jest dużo bardziej dotkliwe dla aresztowanego, niż osadzenie w zakładzie karnym dla skazanych. Aresztowani – w przeciwieństwie do skazanych - nie mają, prawa do rozmów telefonicznych i przepustek, a ich korespondencja jest cenzurowana przez prokuratora albo sędziego. Aresztowany ma także ograniczony (czasem uniemożliwiony) kontakt z osobami najbliższymi bowiem widzenia uzależnione są od zgody organu do dyspozycji którego tymczasowo aresztowany pozostaje.

Zatrzymanemu przysługuje prawo ustanowienia obrońcy który weźmie udział w czynnościach procesowych takich jak ogłoszenie zarzutu, przesłuchanie oraz posiedzenie sądu w przedmiocie rozpoznania wniosku o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

W takich wypadkach pod numerem 501 869 567 zawsze otrzymacie Państwo fachową pomoc niezależnie od pory doby (24h).