Logo

ul. Sportowa 7 lok. 111, 05-600 Grójec
tel.kom.: 501 869 567, tel.: 48 664 00 80

 
Logo

Prawo karne


Świadczymy pełną pomoc prawną, także w przypadkach nagłych, jak zatrzymanie czy aresztowanie:


 • zapewniamy wsparcie podczas postępowania przygotowawczego i sądowego
 • uczestniczymy w przesłuchaniach i czynnościach niecierpiących zwłoki
 • świadczymy pomoc przy sporządzaniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
 • działamy w celu uchylenia środków zapobiegawczych, jak areszt, dozór Policji, poręczenie majątkowe i innych
 • sporządzamy i wnosimy apelacje, zażalenia na postanowienia lub zarządzenia, składamy kasacje
 • bronimy oskarżonych i obwinionych przed sądem w sprawach karnych i o wykroczenie
 • reprezentujemy w postępowaniu wykonawczym w sprawach o odroczenie kary, przerwy w odbywaniu kary, dozoru elektronicznego, warunkowego przedterminowego zwolnienia
 • reprezentujemy pokrzywdzonych w postępowaniu karnym
 • występujemy w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego, oskarżyciela subsydiarnego
 • prowadzimy sprawy o odszkodowanie za oczywiście niesłuszne skazanie, aresztowanie, zatrzymanie
 • doradzamy, reprezentujemy i bronimy w sprawach karno-skarbowych
 • dochodzimy rekompensat dla ofiar przestępstw.